©  Foto:

Sporet ved Ejby og Kingstrup Mose ca. 4,5 km

En smuk 4,5-kilometers vandretur i smukke omgivelser

Sporet består af en afmærket rute på ca. 4,5 km. Husk gummistøvler og hold dig til den afmærkede rute - dele af sporet kan være fugtig. Ruten starter ved den afmærkede p-plads.

Området er beliggende øst for Ejby og benyttes dels til landbrugsmæssigt og dels rekreativt, og der er gode stiforbindelser fra Ejby by. Landskabet er afvekslende med mosehuller med åbent vand, rørskov, engarealer, dyrkede marker, skov og krat.

Der er rigt dyreliv og gode muligheder for både naturoplevelser og fysisk udfoldelse.

Kort og information på: udinaturen.dk