©  Foto:

Sikker dykning

Sikker dykning
Dykning er en fascinerende og vanedannende sport. Husk altid at tage ansvar for egen sikkerhed, samt eget udstyr. Søsportens Sikkerhedsråd har opstillet 10 regler, der kan betragtes som et minimums kompromis mellem de regler, som findes indenfor dykkerorganisationer:

1. Dyk kun hvis du er sund og rask
2. Kend dykkerforholdene
3. Vær omhyggelig med udstyret
4. Følg dykkerlederens instrukser
5. Kend og respekter dykkertabellen
6. Dyk aldrig alene
7. Sørg for optimal afbalancering
8. Ånd dybt og roligt
9. Brug støtte i overfladen (fx bøje, båd eller flåde)
10. Sæt dig ind i regler og love. Brug altid dykkerflag

Korrekt dykning
Danske søfartsregler foreskriver flg.:

1. Det internationale signalflag “A” (120 x 100 cm) skal sættes ved enhver form for dykning i åbent vand. Afstand fra flag til dykker bør nær overfladen ikke overstige 30 m.
Dykkerflaget der anvendes er mindst 1 meter høj, udspilet gengivelse af det internationale signalflag ALFA, som skal kunne ses fra alle retninger og være belyst om natten og i usigtbart vejr”  
2. Flaget skal være synligt og udspilet mindst 100 cm over vandoverfladen og skal placeres i begge ender af dykkerområdet
3. Bevæger dykkerne sig uden for det opmærkede område, skal der være følgebåd tilstede førende signalflag ”A”
4. Alle dykkerhold bør medbringe slæbebøjer, som klart viser dykkernes position fra overfladen
5. Ved aften og natdyk skal dykkerflag på overfladebøje eller båd være oplyst

Alarmcentral: 112 – SOK: +45 8943 3099