©  Foto:

Gelsted Kirke

Alterpartiet i Gelsted kirke består af en glasmosaik og en metalkomposition, som er udført af kunstmaleren Mogens Jørgensen og hans hustru billedhuggeren og arkitekten Gudrun Steenberg i 1997.

Gelsted Kirke

Glasmosaikken er indsat i østvinduet, og foran vinduet over alterbordet er ophængt metalkompositionen ”Rosen”, der er udført i forgyldt kobber.

Glasmosaikken i østvinduet giver i samspil med metalkompositionen en særlig virkning, når solen kaster sit lys igennem mosaikken eller skinner ind ad vinduet imod syd.

Mogens Jørgensen har i sine værker reflekteret over rosen som symbol og dens betydning i kristendommen samt med lysets virkning i kirkerummet og i verden.

Alterudsmykningen er udført i forbindelse med en restaurering af Gelsted kirke, og Mogens Jørgensen har i den forbindelse også forestået farvesætningen af kirken.


Som de fleste andre landsbykirker er Gelsted Kirke blevet til i flere omgange. Således er den ældste del: Skibet med apsis fra ca. 1200. Koret er tilbygget o. 1450 - 1500. Våbenhuset er tilbygget i 1721 - (dette årstal er hugget ind i en bjælke under loftet i våbenhuset).

Oprindelig er kirken bygget i Romansk stil og opført af granitkvadre. Kirken er indviet i katolsk tid til Skt. Nicolaus, de søfarendes skytshelgen.