©  Foto:

Ejby Kirke

Ejby Kirke


På stedet har stået en romansk kirke opført af granitkvadre, den romanske kirke bestod af kor og skib, som i sen gotisk tid fik tilføjet et tårn. I 1842 blev de romanske dele nedrevet og erstattet med det nuværende langhus. Kirken har fladt gipsloft. Altertavlen er et maleri fra 1939 af Niels Lindberg. Prædikestolen er udført i 1800-tallet, i arkadefelterne ses udskæringer i ung renæssance, som muligvis stammer fra en ældre prædikestol. På nordvæggen er ophængt et krucifiks af Gunnar Hansen fra 1951.