©  Foto:

Dykkersted ved Kongebrogaarden

Dykning langs Danmarks flotteste væg. Mulighed for dyk ned til 40 meter. Med masser af liv, søpunge, lyserøde jordbærpolypper, sønelliker mm

Fakta

Kørselsvejledning: På Brovejen fra Middelfart mod Jylland, drejer man til højre ad Slengeriksvej. Efter ca. 100 meter drejer man til venstre ad Indevejen. Denne følger man 1 km og er fremme ved p-pladsen lige efter Hotel Kongebrogaarden, ca. 20 meter fra vandet.

Geokoordinater:
Longtitude: 9.7106138994
Latitude: 55.511851499

Google Earth koordinater:
Latitude: 55°30'42.99"N
Longtitude: 9°42'40.27"Ø

I og op af vandet: Man kan gå i vandet på begge sider af marinaen.
Highlights: Væggen
Luftpåfyldning: Der er mulighed for at fylde luft på ved Hindsgavl Camping i Middelfart (helårsåbnet) indenfor deres åbningstider: Hindsgavl Camping. Alternativt kan man spørge hos den lokale dykkerklub i Middelfart: 3311 1323
Bedste årstid: Hele året.
Farlige områder: Havneområdet med mange både. Dykning forbudt indenfor afmærkninger i havneområdet. Undgå at komme ud i bæltet og sørg for tydelig markering med A-flag. Sejlads tæt på land forekommer hele året.
Dybde: 0-40 m.
Strøm: Kan være stærk længere ude, men sjældent stærk inde ved land.
Sværhedsgrad: (1-5): 2-3
Tilladelser: Ingen
Faciliteter: P-plads, toilet. Hotel Kongebrogaarden med mulighed for spisning og overnatning.
Fotomuligheder: Meget gode muligheder for makro og vidvinkel.
Se her: Dykkerkort

Kongebrogården

Kongebrogaarden er det sted i Lillebælt, hvor der er den korteste afstand fra strandkanten til 40 meters dybde! Man kan vælge at gå i vandet til venstre for havneområdet, ved den vestlige faremarkering. Herfra svømmer man efter kurs 30 på kompasset for at ende på 40 meter og her er der faktisk ikke uinteressant. Her kan man opleve mange store sten og ofte en del torsk samt de svampe og tangarter som er tilknyttet livet på større dybder. Så er man ude efter et dyk med dybde og variation i form af store sten og liv på bunden, så er det Kongebrogården.

Man kan også vælge at gå i vandet til højre for pontonbroen. Her kan man være heldig at finde resterne af en fiskekutter på ca. 26 meters dybde. Den er dog meget forfalden og kan være svær at finde.

Dykket ved Kongebrogaarden bliver som så mange andre steder i Lillebælt hurtigt dybt. Bunden skråner svagt ned over muslingebanker, ålegræsenge som efterhånden afløses af sandbund, for igen, at går over i en frodig blæretangsbevoksning.

Dette scenarie oplever man over en cirka 25 meter lang svømmetur, indtil man kommer ud på 6 meters dybde. Så kommer den – væggen. En helt forrygende væg. Man svæver ud over den og dens skønhed kan man betragte i lang tid. Efter en svævetur på 6-8 meter når man bunden og det er nu tid til at betragte væggen og alt det liv som udfolder sig på den.

På bunden og på væggen kan man i vinterperioden opleve en sand strøm af nøgensnegle, som er på vej op på lavere vand for at yngle og spise polypper. Store kolonier af søpunge beklæder væggen ligesom lyserøde jordbærpolypper og kæmpestore sønelliker og meget mere.

På toppen af væggen svajer sukkertang og palmetang i meterlange faner. Nogle steder er der faldet store stykker af væggen som ses spredt ud på bunden.

Andre steder er der store overhæng, som er med til at variere væggens udseende. Svømmer man mod øst forsvinder skrænten. Udfor marinaens østlige hjørne er man kommet så langt, at man enten skal svømme videre og hen over et søkabel, førend at man er fri af faremarkeringen ellers svømme samme vej tilbage.

Der er fine toiletforhold, men husk på, at du ikke er den eneste der benytter faciliteterne. Tag hensyn til hotellets gæster samt sejlerne i marinaen.

Husk at man ikke må gå i vandet imellem de 2 fareafmærkninger ligesom man heller ikke må dykke indenfor havneområdet. Hold godt øje med fiskefartøjer, store som små og husk altid ordentlig afmærkning.