©  Foto:

Dykkersted - Dykkerklubben Marsvinet

Kuperet bund , let tilgængelig - kan være strømfuldt. Flere forskellige krabbearter. Masser af liv tæt ved land. Store eksemplarer af brunalger længere ude.

Fakta

Kørevejledning: Fra E 20 vælges afkørsel 58. Herfra følges skiltene til ”Centrum” og ”Kulturøen” i Middelfart. Når man er ved Kulturøen, fortsætter man ad Havnegade forbi Fiskehuset, det gl. værft og de 2 sorte jollehuse. Her efter kommer man til Dykkerklubben Marsvinet.

Geokoordinater:
Longtitude: 9.7216373701
Latitude: 55.508490987

Google Earth koordinater:
Latitude: 55°30'29.97"N
Longtitude: 9°43'22.28"Ø

I og op af vandet: Man kan gå i vandet lige ud for Dykkerklubben.
Highlights: De store sten og det marine liv der knytter sig til dem.
Luftpåfyldning: Der er mulighed for at fylde luft på ved Hindsgavl Camping i Middelfart (helårsåbnet) indenfor deres åbningstider: Hindsgavl Camping. Alternativt kan man fylde luft hos den lokale dykkerklub i Middelfart: 3311 1323
Bedste årstid: Hele året
Farlige områder: Undgå at komme ud i bæltet og sørg for tydelig markering med A-flag. Sejlads tæt på land forekommer hele året.
Dybde: 0-15 m.
Strøm: Kan være stærk
Sværhedsgrad (1-5): 2-3
Tilladelser: Ingen
Faciliteter: p-plads
Fotomuligheder: Gode muligheder for makro.

Dykkerklubben

Dykkerklubben Marsvinet i Middelfart har en af de bedste beliggenheder for en dykkerklub, nemlig dykning ved døren - helt ud til Snævringen i Lillebælt.
Man kan parkere 2 meter fra vandkanten og så snart man er kommet under overfladen, bliver der hurtigt et par meter dybt.

Allerede her inde ved kanten er der masser af liv. Her møder man større sten med brunalger i form af savtang og blæretang og særligt i sommerhalvåret er der masse af krabber. Strandkrabberne der findes overalt i de danske farvande, er et af de dyr, man som dykker kan komme helt tæt på og betragte i lang tid.

Svømmer man længere ud, mødes man af en varieret bund med store eksemplarer af både palmetang og sukkertang. Disse tangplanter fæstner sig oftest på større sten som findes her. Det er imellem disse tangplanter at man bl.a. kan opleve havkarrussen, som både finder mad og ly for fjender i disse tangskove.

Man passerer på dette dyk områder med grus som holder på diverse fladfisk. Især skrubber og rødspætter kan man se på det dyk her. Men også de mange arter som knytter sig til stenrev kan ses her. Bunden falder og stiger mellem 6 og 9 meter og man har derfor brug for et kompas for at vide hvilken retning der er land. Så kompasset er et must, når man dykker på denne lokalitet. Dette gælder for alle dyk i Snævringen.

En god dykkerplan kunne være at planlægge dykket efter en trekantkurs. Kompasset skal bruges flittigt og tiden ligeså, men så får man også et overraskende godt dyk, hvor man møder masser af spændende liv under overfladen.

Fra land er der også gode chancer for at se både sæler og marsvin.