VisitMiddelfart
Invitation til generalforsamling i VisitMiddelfart

Tilmelding til ONLINE generalforsamling den 24. marts 2021

Sted:
Virtuelt
5500 Middelfart

 

Dato og tid:
24. marts 2021, kl. 17-18:30

Vi glæder os til at se jer virtuelt til vores generalforsamling, hvor formandens beretning vil give et status på 2020, dernæst en præsentation af de primære indsatser for 2021.

Efter en gennemgang af generalforsamlingens faste punkter, vil Destination Fyn fortælle om deres arbejde med at få VisitMiddelfart med på ´Fyn´-landkortet, deres indsatser og struktur.

 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent 
  2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  4. Indkomne forslag 
  5. Valg til bestyrelsen 
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen 
  7. Valg af revisor 
  8. Godkendelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent 
  9. Eventuelt

 

På vegne af
VisitMiddelfart’s bestyrelse

 

Udfyld tilmeldingsformularen nedenfor, og få tilsendt et link til mødet efterfølgende.